Organizacja pożytku publicznego (OPP) – termin wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2004 przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z tego typu organizacjami (przepisy prawne); formami działania, typologią a także współpracą i zarządzaniem w OPP.