Kurs służy przekazywaniu studentom materiałów dydaktycznych.