Ćwiczenia z przedmiotu: Zarządzanie produkcją, rok 3, sem. VI