Wykłady z przedmiotu: Zarządzanie produkcją, Inżynieria Zarządzania, 3 rok. sem. 6