Przedmiot prowadzony dla kierunku NMiEB, III r. VI sem. - wykłady, ćwiczenia.