Socjologia edukacji - wykład i ćwiczenia - przedmiot realizowany na I roku, w II semestrze, dla studentów kierunku Pedagogika oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.