Podstawy socjologii - wykład łączony dla kierunków: Administracja Ir., II sem. i Filologia Ir., II sem.