Wstępny opis podsystemu gramatycznego języka angielskiego z elementami fonologii, morfologii i składni.