Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowej wiedzy o marketingu internetowym i jego roli w organizacjach tworzących dynamiczne otoczenie gospodarcze. Przedmiot obejmuje w szczególności zagadnienia dotyczące rodzajów reklam w internecie i skutecznej promocji firmy w sieci. Celem jest także wykształcenie u studentów umiejętności skutecznego dopasowania komunikacji marketingowej do grupy docelowej marki. Studenci uczą się również pracy w zespołach podczas konstruowania koncepcji komunikacji marketingowej w Internecie.