Kurs ma na celu zaznajomienie studentów z gramatyką porównawczą języka polskiego i angielskiego. Studenci po zakończonym kursie powinni umieć identyfikować różnice między angielskim a polskim w zakresie składni, morfologii, leksyki i fonologii. Kurs wymaga znajomości podstaw gramatyki j. angielskiego i polskiego.