Kurs dla kierunków:

Inżynieria zarządzania

Zarządzanie

Rok 3, sem. 6