Celem kursu jest:

  • zapoznanie studentów z subdyscypliną pedagogiczną, jej problematyką;
  • ukazanie złożoności i różnorodności problematyki pedagogiki społecznej;
  • wskazanie na środowiskowe uwarunkowania procesów wychowawczych;
  • pogłębienie wiedzy o składnikach diagnostycznych środowisk wychowawczych;
  • zapoznanie z klasycznymi metodami pracy socjalno-wychowawczej.