Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z polskim systemem podatkowym. W ramach zajęć, słuchacze poznają najważniejsze instytucje ogólnego prawa podatkowego (uregulowane w Ordynacji podatkowej) zaś podczas omawiania części szczególnej przedstawiona zostanie konstrukcja prawna poszczególnych rodzajów podatków: dochodowych (od osób fizycznych, od osób prawnych), obrotowych (VAT, akcyza, podatek od czynności cywilnoprawnych) oraz majątkowych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych). Omówione zostanie znaczenie poszczególnych podatków dla budżetu państwa oraz budżetów JST.