Kurs obejmuje przedmioty z egzaminu PNJA  - egzamin ustny, sprawności zintegrowane, pisanie i gramatykę.