Dydaktyczne i pedagogiczne uzupełnienie myśli metodycznej wykładanej na zajęciach teoretycznych przygotowujących do nauczania języka angielskiego jako języka obcego. Celem wykładów jest rozszerzenie centralnej problematyki specjalizacji nauczycielskiej o aspekty edukacyjne.