Wprowadzenie do teorii, historii i typologii metod nauczania języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem procedur i technik współcześnie stosowanych w dydaktyce języka angielskiego. Celem wykładów jest teoretyczne przygotowanie studentów specjalizacji nauczycielskiej do zajęć praktycznych, a także do praktyk zawodowych w kolejnych dwóch semestrach.