Wykład.

Wykład zapoznaje studenta z podstawami prawa, tj. koncepcją prawa, głównymi kategoriami prawoznawstwa, takimi jak źródła prawa, tworzenie, obowiązywanie i stosowanie prawa, a także z relacjami prawa z moralnością, wykładnią prawa, rządami prawa, myśleniem prawniczym oraz językiem prawniczym i prawnym.