Kurs  " Dyżury " dla zakładu inżynierii zarządzania