This course delineates the boundaries between didactics, methodology and pedagogy. Presently, it addresses classroom issues relevant for the theory and practice of foreign language education. Finally, the lectures outline the history of didactic thought -- from Comenius to the present time.


Kurs określa różnice między dydaktyką a metodyką i pedagogiką, a następnie odnosi się do zagadnień lekcyjnych typowych dla teorii i praktyki nauczania języka obcego. Dalsza część wykładów zarysowuje historię myśli dydaktycznej -- od Komenskiego po czasy dzisiejsze.