Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - ćwiczenia dr M.Karolewska-Szparaga Nowy, Zarządzanie