Kurs zawiera podstawowe informacje z zakresu psychologii, rozumianej jako nauka o zachowaniu człowieka w różnych sytuacjach. Zasadniczym kontekstem relacji człowieka z jego otoczeniem jest środowisko społeczne.