Kurs zawiera  wszystkie informacje niezbędne dla prawidłowej realizacji zajęć.