Kurs zawiera wszystkie informacje niezbędne dla prawidłowej realizacji zajęć.