Seminarium licencjackie z zakresu językoznawstwa stosowanego i metodyki nauczania języka angielskiego. W trakcie dwóch semestrów ostatniego roku studiów seminarzyści przygotowują pracę dyplomową w języku obcym.