Celem przedmiotu jest przedstawienie głównych kwestii związanych z problemami społecznymi i polityką społeczną (Polską i wybranych krajów).