Seminarium dyplomowe dla studentów I stopnia na kierunku Zarządzanie.