Kurs przeznaczony do realizacji ćwiczeń w formie zdalnej z przedmiotu Analiza rynku produktów finansowych, FiR, III rok, specjalność Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia