Przedmiot obejmuje przede wszystkim analizę i ocenę regulacji prawnych z zakresu prawa finansów publicznych. Celem kształcenia jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat prawa budżetowego państwa i jednostek samorządu terytorialnego, systemu dochodów publicznych, państwowego długu publicznego, prawa o wydatkach państwa i samorządu terytorialnego, publicznego prawa bankowego, finansów ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz prawa finansów publicznych UE. Celem jest także wykształcenie u studentów umiejętności rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu finansów publicznych i prawa finansowego.