kurs koncentrujący się na przyswajaniu i wykorzystaniu w praktyce konstrukcji gramatycznych umożliwiających swobodne wypowiadanie się, tworzenie prac pisemnych, pracę z literaturą