kurs dotyczy rozwijania umiejętności zintegrowanych w języku angielskim, koncentruje się przyswajaniu i wykorzystaniu w praktyce słownictwa w różnych dziedzinach