Kurs dotyczy pracy z tekstem , analizy tekstów literackich.