Celem przedmiotu Etyka w zarządzaniu jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat:

- etyki i wartości; pojęcia „zarządzania”; definiowanie „kierownika”, menedżera i etyki zawodowej; deontologii, etyki sytuacyjnej, etyki biznesu;

- rodzajów etyk zawodowych i różnic między nimi,

- roli kodeksów etycznych,

- podstawowych zasad etyki w zarządzaniu i w biznesie: etos i ideał kierownika i menedżera;

- odpowiedzialności za łamanie zasad etycznych;

- znaczenia wartości etycznych dla funkcjonowania firm i organizacji.

- podstawowych relacje, na których ogniskuje się etyka w zarządzaniu: stosunek firmy (organizacji, instytucji) do pracownika; stosunek pracownika do firmy (organizacji, instytucji); stosunek firmy do innych podmiotów (organizacji, stowarzyszeń, klientów; problem nieuczciwej konkurencji, tzw. „czarnego marketingu”, dumpingu);

-  wartości zaufania, godności, odpowiedzialności: konflikt interesów; tajemnica zawodowa; odpowiedzialność za firmę i ludzi;

- etyka a prawo, rodzaje ról społecznych i dylematy etyczne z tym związane, 

- naczelne zasady etycznego zarządzania.