Przedmiot Podstawy filozofii (ćwiczenia) w swym założeniu ma zapoznać studentów z wybarnymi tekstami filozoficznymi, a w ich oparciu z najważniejszymi ideami filozoficznymi. Celem kształcenia jest także przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej głównych filozofów w oparciu o referaty studentów. Studenci powinni wykazywać się znajomością myśli najważniejszych filozofów i rozumieć podstawowe pojęcia filozoficzne.