Kurs utworzony na potrzeby przeprowadzenie końcowego  egzaminu z PNJA na I roku filologii angielskiej, w okresie zajęć zdalnych