Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - wykład, FiR - M.Karolewska-Szparaga