Przedmiot obejmuje zajęcia warsztatowe dla studentów III roku FiR