Celem zajęć jest:

1. Zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu samorządu terytorialnego.

2. Nabycie przez studentów umiejętności rozumienia znaczenia i roli samorządu terytorialnego w systemie politycznym i społecznym.


BW, 1 r., 

Wstęp do nauki o państwie i prawie, 

D. Bunikowski, profesor uczelni


BW, 1 r., 

Prawa człowieka i obywatela, D. Bunikowski, 

profesor uczelni

Wprowadzenie do studiowania - ćwiczenia - dr Jolanta Kloc