W tym folderze znajdziecie scenariusze symulacji udostępnione dla studentów przez wykładowców

W tym kursie znajdziecie scenariusze symulacji wysokiej wierności.

Zapraszamy!W tym kursie znajdziecie scenariusze symulacji pośredniej wierności.

Zapraszamy!


W tym kursie znajdziecie scenariusze symulacji niskiej wierności.

Zapraszamy!