Kurs (lektorat języka niemieckiego) dla studentów z naboru 2020/21; grupy LN1, LN2, LN3.

Łacińska terminologia prawnicza dla I roku prawa

Rzymska myśl prawnicza (terminy, paremie, wyrażenia)

Podstawy gramatyki języka łacińskiego z elementami kultury antycznej